Những đại gia Việt đang nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền mặt

Trong khi hàng loạt doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì những đại gia này đang nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền mặt và sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh khi cơ hội đến. Thống kê từ […]

Xem chi tiết