Làm quản lý doanh nghiệp cũng cần học kế toán

Mỗi doanh nghiệp hiện nay thường có trung bình từ 3 – 5 nhân viên kế toán, thực hiện hàng trăm công việc liên quan đến thuế, cân bằng thu chi, hóa đơn chứng từ,… Vậy thì tại sao chủ doanh nghiệp vẫn cần học thêm kế toán? Công việc Kế toán được coi như […]

Xem chi tiết