Hoạch định sự nghiệp kiểm toán nội bộ: Khi nào thì nên hành động? Từ Richard Chambers, Chủ tịch & CEO IIA

Mùa hè này, tôi đã có cơ hội để chia sẻ blog từ tài liệu lưu trữ của tôi và nó đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm tại thời điểm được xuất bản. Tuần này, tôi xem xét lại câu hỏi muôn thuở về việc làm thế nào một kiểm toán viên nội […]

Xem chi tiết